Biểu Tượng Ai cập Chìa Khóa Ankh

Chìa Khóa Ankh là gì

Là một ký tự tượng hình của Ai Cập cổ đại biểu trưng cho “cuộc sống”. Đại diện cho cuộc sống vĩnh hằng. Được tạo ra từ người châu Phi từ xa xưa, Ankh được cho là ký hiệu chữ thập cổ nhất của loài người, biểu tượng trên tay ở các bức tượng Ai cập như các vị pharaohs và vua. Một trong những biểu tượng Ai Cập cổ đại quan trọng nhất.

Tuy nhiên chìa khóa Ankh thường được miêu tả ở các đền thờ gắn liền và liên quan đến các vị thần quan trọng nhất của Ai Cập như Osoris, Isis và thần Ra. Ngoài ra Ankh còn đại diện cho yếu tố vật lý được con người tôn thờ là nước, lửa, không khí, mặt trời những yếu tố quan trọng của văn hóa Ai Cập.

. Moreover, the ankh is commonly depicted in temples and in the grasp of major Egyptian gods such as Osiris, Isis, and Ra. It could also have a more physical connotation: the ankh may represent water, air, and the sun, which were meant to provide and preserve life in Ancient Egyptian culture. Additionally, ankhs were traditionally placed in sarcophagi to ensure life after death. While the ankh is a widely known hieroglyph, its origins are somewhat unclear. Because the ankh shows similarities to the Knot of Isis, some speculate that the ankh and the Knot of Isis represent the same thing: an intricate bow. Other theories claim that the ankh could signify the cohesion of heaven and earth, interlinking male and female symbols, or ceremonial girdles.

Chìa Khóa Ankh
Biểu Tượng Ai cập

Sources: https://www.nps.gov/afbg/learn/historyculture/ankh.htm