Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết ủng hộ Luật bầu cử Arizona

Hồ sơ vụ án có tên chính thức Brnovich v. Democratic National Committee. Bronvich là Tổng biện lý của bang Arizona, ông đương nhiên đại diện bang tham gia vụ kiện với tư cách nguyên đơn Bang Arizona ra quy định hai phương pháp bầu cử như sau:


Tổng biện lý của bang Arizona
Bronvich

1.Đối với cá nhân phải bầu tại khu vực bầu cử hoặc trung tâm bầu cử và có thể bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử.

2.Bầu cử sớm qua email, thư tín. Nơi địa chỉ(khu vực..) cá nhân nhận được phiếu bầu qua thư phải gửi trả lại phiếu bầu(nếu bầu hoặc không bầu cử) hoặc phải gửi vào một địa chỉ đã được chỉ định của cơ quan bầu cử(gửi tập trung).

Luật cho phép mỗi hạt có quyền chọn địa điểm bầu cử hoặc trung tâm bầu cử tùy thuộc vào hệ thống bầu cử khu vực đó. Nếu áp dụng trung tâm bầu cử, cử tri có thể đây ký khu vực bầu trong hạt. Nếu áp dụng địa điểm khu vực, cử tri chỉ có thể bầu tại các địa điểm đã được chỉ định trước đó. Gần 90% dân số tại bang Arizona, chọn phương pháp bầu cử tập trung tại một khu vực nhất định nếu một cử tri đi bầu tại một địa điểm bầu cử không có tên mình trong danh sách cử tri thì phiếu bầu đó xem như là không hợp lệ. Sau ngày bầu cử nhân viên kiểm tra phiếu bầu phải kiểm tra địa chỉ quyết định xem phiếu bầu có nằm trong khu vực được bầu cử hay không. Nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức Out of Precinct (OOP)

Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC (Democratic National Committee) đã nộp đơn khởi kiện hai quy định này cho rằng nó vi phạm điều 2 Luật quyền Bầu cử (Voting Rights Act) và Tu hiến pháp số 15 gây bất lợi cho thiểu số người bầu cử.

Trước đó, bang Arizona đã cho bầu cử qua thư 25 năm nay. Một số Hạt cho phép bầu qua một số hộp thư đặc biệt cho ngày bầu cử, tất cả các hạt đều cho phép cá nhân gửi phiếu bầu trực tiếp tại địa điểm bầu cử đa số các cử tri dùng theo cách này. Năm 2016 lập pháp bang đã thông qua điều luật H.B. 2023 hình sự hóa nếu thu thập và phân phát phiếu bầu của người khác.

Tòa sơ thẩm diễn ra trong 10 ngày, ra phán quyết ủng hộ luật bang Arizona. DNC kháng cáo lên Tòa phúc thẩm khu vực số 9. Tòa phúc thẩm đã đảo ngược bản án sơ thẩm nhưng hoãn thi hành án để chờ qua bầu cử 2020, tháng 10 năm 2020 Tối Cao Pháp Viện cấp Certiorari để xem xét lại vụ án.

Ngày 01/07/2021 Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra phán quyết hủy bỏ bản án của Tòa phúc thẩm số 9. Với tỷ lệ ra quyết định(6-3).

Thẩm phán Samuel Alito lập luận trong phán quyết cả chính sách loại bỏ các phiếu không hợp lệ và điều luật H.B 2023 không trái với quy định của điều 2 Luật Quyền bầu cử không có mối quan hệ nào với việc phân biệt chủng tộc. Tổng trưởng lý Bronvich đại diện bang Arizona cho rằng Tòa án cấp dưới chỉ áp dụng vụ việc tùy nghi chứ không đánh giá tổng thể kiểm tra thực tế điều luật.

Đây là đầu tiên Tòa án xem xét áp dụng điều 2 VRA như thế nào, thời gian, địa điểm, phương pháp bầu cử. Trong vụ việc này, chia các đối tượng đi bầu cử trong khu vực, hoặc kiểm soát nhiều hơn các phiếu bầu qua thư không làm mất đi sự công bằng lẫn cơ hội cho các ứng viên nên điều cốt lõi của vụ việc không làm mất đi sự công bằng và không làm mất đi cơ hội của các ứng viên. Điều luật này nhằm đảm bảo sự toàn vẹn cho kết quả bầu cử, nhất là quá trình bầu cử qua thư rất dễ bị thất lạc và lợi dụng.

Thẩm phán Neil Gorsuch, Clarence Thomas ủng hộ ý kiến của thẩm phán Alito nhưng lập luận khác vì các bên không đưa ra được bằng chứng hành vi nào vi phạm điều 2 Luật quyền bầu cử.

3 thẩm phán cánh tả là Elena Kagan, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor đã phản đối. Kagan cho rằng số đông cố tình hiểu sai ý của điều 2, nhằm giúp các nhóm ứng cử viên khác có lợi.

Đa Số Phán Quyết

Thiểu Số Phán Quyết

DỊch và cải biên: La Mạnh Nhất

Sources: https://www.oyez.org/cases/2020/19-1257

Leave a Reply

Your email address will not be published.