Tranh chấp Eo biển Johor giữa Malaysia-Singapore

Ngày 04 tháng 07 năm 2003, Malaysia nộp đơn khởi kiện lên Tòa Trọng Tài Thường Trực Tòa Án Quốc Tế theo điều 287 Công Ước về Luật Biển
UNCLOS. Khi Singapore tuyên bố xác định lãnh thổ trong và ngoài eo biển Johor

Ngày 05 tháng 09 năm 2003, Malaysia gửi yêu cầu Áp dụng Biện Pháp Tạm thời, tạm hoãn thành lập hội đồng trọng tài theo Phụ lục chương số 7 Công ước Tòa Án Quốc tế điều 290 khoản 5. Tranh chấp giữa Malaysia và Singapore tuyên bố xác nhận lãnh thổ trên Eo biển Johor của Singapore.

Malaysia chọn Kamal Hossain, Singapore chọn Bernard H. Oxman làm trọng tài vụ việc (judges ad hoc). Ngày 10 tháng 9 năm 2003 Tòa thường trực dời ngày mở phiên tranh luận từ 20 tháng 9(yêu cầu của Singapore) lên 25 tháng 9. Trước khi mở phiên tranh luận, ngày 24 tháng 9 Tòa án yêu cầu các bên cân nhắc lại có tham gia vụ kiện không.

Từ ngày 25-27/09/2003 đã diễn ra 5 phiên tranh luận đến ngày 08 tháng 10 năm 2003, Tòa ra phán quyết trong phụ lục Settlement Agreement các bên phải tham vấn và thành lập Hồi đồng chuyên gia độc lập để phân định lãnh thổ(nhưng không quá 1 năm). Singapore không được tuyên bố xác định lãnh thổ lên phần lãnh thổ có quyền tài phán của Malaysia.

Cả hải bên phải báo cáo trước ngày 09 tháng 01 năm 2004 theo điều 95 khoản 1 của Luật cho Hội đồng trọng tài về ý kiến của mình.( CÒn tiếp phần 2-tranh chấp sau này vẫn diễn ra)

Eo biển Johor (có tên khác Tebrau StraitStraits of Johor,Selat JohorSelat Tebrau, Tebrau Reach) phân chia lãnh thổ hai nước Malaysia và Singapore một cách tự nhiên. Phía bắc là bán đảo Malay, phía nam là quốc đảo Singapore.

SOurces: http://iilss.net/case-concerning-land-reclamation-by-singapore-in-and-around-the-straits-of-johor-malaysia-v-singapore-provisional-measures/

https://pca-cpa.org/en/cases/108/

Leave a Reply

Your email address will not be published.