Hệ thống Tòa Án Hoa Kỳ

Nhánh Tư pháp ở Hoa Kỳ theo Hiến Pháp độc lập với nhánh Hành pháp và Lập pháp nhưng luôn hoạt động cộng hưởng giám sát và tác động lẫn nhau. Nhánh Tư pháp là hệ thống Tòa án Hoa Kỳ thực hiện quyền xét xử và giám sát các điều luật hợp hiến và vi hiến của quốc hội Hoa Kỳ.

Hệ thống Tòa Án Hoa Kỳ có 94 tòa án xét xử sơ thẩm cấp quận và 13 tòa án phúc thẩm

Tối Cao Pháp Viện

Được quy định trong Điều 3 Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền xét xử Tư pháp, xem xét các phán quyết của Tòa án cấp dưới. Phán quyết điều luật của Quốc hội vi hiến hay hợp hiến, xét xử giải thích Hiến pháp. Hiện tại có tổng cộng 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Mỗi thẩm phán phụ trách quản lý các khu vực được phân chia nhất định.

Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang

Hoa Kỳ có 13 tòa án phúc thẩm liên bang được phân chia thành 12 khu vực. Có nhiệm vụ xem xét phúc thẩm phán quyết của 94 tòa án cấp quận đã áp dụng pháp luật đúng hay không hủy án hoặc y án sơ thẩm. Phiên xét xử của Tòa phúc thẩm có 3 thẩm phán, các bồi thẩm đoàn không tham gia giai đoạn này.

Tóa án phúc thẩm liên bang sẽ xét xử phúc thẩm các bản án sơ thẩm của Tòa án được phân theo khu vực phụ trách. Có tổng cộng 12 khu vực và một khu vực đặc biệt đó là Tóa án Phúc thẩm quận Colombia trong khu vực thủ đô Washington.

Tất cả các Tòa phúc thẩm đều có thẩm quyền trên lãnh thổ Hoa Kỳ xem xét các trường hợp đặc biệt không nhất thiết phân chia theo khu vực và lãnh thổ ví dụ như vi phạm về Sở hữu trí tuệ và những vụ việc được xét xử bởi Tòa Thương mại quốc tế và Tòa án khiếu kiện Liên Bang phụ trách một tòa chuyên biệt liên quan đến các vấn đề bồi thường thiệt hại mà bị đơn  Chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

TÒA ÁN KHU VỰC PHÚC THẨM

Hội Đồng Phúc Thẩm Phá Sản

Xem xét phúc thẩm các phán quyết của tòa phá sản cấp dưới, phiên xét xử có 3 thẩm phán tham gia. Trực thuộc Tòa phúc thẩm khu vực, chỉ có năm Tòa án phúc thẩm khu vực thành lập Hội đồng phá sản đó là Tòa khu vực số 1, 5, 8, 9, 10.

Tòa Án Cấp Quận

Hoa Kỳ có tổng cộng 94 Tòa án cấp quận hay Tòa sơ thẩm đảm nhận nhiệm vụ xét xử sơ thẩm vụ án. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra có mặt của Thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Mỗi tiểu bang có ít nhất một tòa sơ thẩm và một tòa án cấp quận đặc biệt ở đặc khu Colombia, Washington. Trong mỗi Tòa án quận luôn có Tòa án Phá Sản phụ trách vụ việc liên quan đến phá sản. Bốn khu vực của Hoa Kỳ Tòa cấp quận xem xét vụ việc phúc thẩm, bao gồm vụ việc phúc thẩm phá sản Puerto Rico, Đảo Virgin Islands, Guam, Đảo Bắc Mariana.

Ngoài ra còn hai tòa án đặc biệt là Tòa Thương mại Quốc tế và Tòa án khiếu kiện Liên Bang phụ trách một tòa chuyên biệt liên quan đến các vấn đề bồi thường thiệt hại mà bị đơn  Chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Tòa Án phụ trách phá sản Phá Sản

Tòa án liên bang có đặc quyền xét xử vụ án liên quan đến phá sản cá nhân, doanh nghiệp hoặc phá sản nông nghiệp. Có nghĩa là vụ việc liên quan đến phá sản không thuộc thẩm quyền Tòa án tiểu bang. Trong quá trình tố tụng vụ việc các đương sự sẽ không thể vay nợ, tòa án sẽ giám sát toàn bộ tài sản.

Toàn Án Quân Sự phụ trách liên quan đến các vụ của quân đội

Sources:

Tác giả: La Mạnh Nhất