Tòa án Trọng Tài Quốc Tế -The International Court of Arbitration

Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế-ICC trực thuộc Phòng Thương Mại Quốc Tế (International Chamber of Commerce), được thành lập năm 1923 do cựu Bộ trưởng Bộ thương mại Pháp lúc đó làm chủ tịch đầu tiên là ông Étienne Clémentel. Các thành viên của Tòa Trọng Tài Quốc Tế có nhiệm kỳ 3 năm do Hội đồng ICC Thế Giới (ICC World Council) bổ nhiệm dựa trên đề cử của Ủy ban Quốc Gia ICC hoặc Nhóm ICC, ICC có trụ sở tại Paris, Pháp.

Étienne Clémentel

Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế là một thực thể tổ chức độc lập và tự quyết dù trực thuộc ICC. Tuy được gọi là “Tòa án” nhưng ICC không phải là một cấp tòa án và không tự đưa ra các phán quyết giải quyết nội dung tranh chấp. Theo Bộ Quy tắc ICC Mục lục I thì vai trò chính của ICC giám sát tiến trình tố tụng như xem xét và thông qua các phán quyết Trọng Tài. ICC có bộ quy tắc giải quyết và tố tụng riêng được quy định theo Mục lục II trong Quy tắc ICC.

Trụ sở Tòa án Trọng Tài Quốc Tế


Cơ cấu tổ chức của ICC bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và các Thành viên, nhiệm kỳ làm việc là 3 năm. Được bổ nhiệm bởi ICC World Council. Hỗ trợ ICC vận hành giải quyết và các hoạt động thường nhật có Ban thư ký gồm Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký, chuyên viên. Khi các bên tranh chấp đồng ý thỏa thuận, viện dẫn Quy tắc của ICC để giải quyết tranh chấp thì đồng thời các bên có quyền yêu cầu nhất định với ICC ví dụ như chỉ định, thay thế Trọng tài viên, phản đối các quyết định bất lợi, giám sát tiến trình tố tụng, xem xét và chấp thuận phán quyết, yêu cầu thực thi hoặc các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi ra tranh tụng tại ICC, ngôn ngữ làm việc chính thực tại ICC là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Tòa án trọng tài quốc tế
Tòa án trọng tài quốc tế xét xử


Thực Thi Phán Quyết Trọng Tài


Các thỏa thuận trọng tài và các phán quyết sẽ được thực thi theo Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài nước ngoài (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards-1958) hay còn được gọi Công ước New York 1958. Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (The International Centre for the Settlement of Investment Disputes-ICSID 1966) cũng sẽ thực thi các phán quyết trọng tài nhưng chỉ giới hạn liên quan đến tranh chấp lĩnh vực đầu tư.
Công Ước New York 1958 yêu cầu các nước công nhận và cho thi hành các thỏa thuận, phán quyết trọng tài quốc tế tại quốc gia sở tại có liên quan, giới hạn các quyền miễn trừ quốc gia để tránh bảo hộ, trợ giá….. tạo ra khung pháp lý chung để thực thi theo Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài 1927 (Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards in Geneva).
Lựa chọn giải quyết trọng tài quốc tế cho phép các bên tránh được các hạn chế của quy trình tố tụng tòa án quốc gia có xu hướng bảo vệ các chủ thể, doanh nghiệp nước họ. Giải quyết được xung đột khác biệt giữa Thông luật và Dân luật.


Tòa án Trọng tài Thể thao- Court of Arbitration for Sport

Tòa án Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport-CAS) là một cơ quan quốc tế được thành lập vào năm 1984 để giải quyết các tranh chấp liên quan đến thể thao thông qua trọng tài. Trụ sở chính của nó được đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ và các tòa án của nó được đặt tại Thành phố New York, Sydney và Lausanne.
CAS không phải là Tòa án, nhưng có chức năng giúp quản lý, hỗ trợ tố tụng trọng tài liên quan đến vấn đề thể thao trực thuộc Ủy ban Olympic Quốc Tế (IOC- International Olympic Committee). Nhiệm vụ chính vẫn là phát triển đề ra các phương hướng giải quyết tranh chấp trong thể thao.


Tòa Án Trọng Tài Nghệ Thuật- Court of Arbitration for Art


Một trong những Tòa án Trọng tài được thành lập gần đây tại Hague Hà Lan vào tháng 6 năm 2018. Tòa án Trọng Tài Nghệ Thuật giữ vai trò hòa giải trọng tài, giải quyết những vụ việc liên quan đến nghệ thuật khó và phức tạp.

Dịch và cải biên: La Mạnh Nhất
Sources: