Thần Vishnu-Vị Thần Bảo Hộ

Thần Vishnu là ai?

Thần Vishnu- Theo tiếng phạn Sanskrit có nghĩa là “bảo hộ” một trong ba vị thần quan trọng nhất trong Ấn Độ giáo. Gồm thần hủy diệt Shiva , thần sáng tạo Brahma, thần bảo hộ Vishnu. Vai trò của vị thần này là trở về lại trái đất tạo ra sự cân bằng giữa thiện và ác. Trong Ấn giáo thì thần Vishnu là thần tốt nên được thờ cúng rất nhiều ở Ấn Độ, những người thờ cún thần này gọi là Vaishnava. Họ tin thần này nguyên bản, các thần khác ít “thánh” hơn hoặc chỉ là á thần. Chi tin thờ mỗi thần Vishnu, giáo phái Vishnu.

Theo Kinh Rig Veda, phần linh thiềng nhất của kinh Vệ Đà. Được nhắc đến rất nhiều lần bên cạnh những vị thần khác như Indra.

Đại diện cho anh sáng và mặt trời. Vishnu không phải có nguồn gốc từ các Thần Thất tinh quân Adityas. Nhưng đến cuối kinh thì lại nhắc đến lãnh đạo của các vị thần này. Cũng theo kinh Veda vào thời kỳ tạo lập vũ trụ của thần Brahma, Vishnu nổi bật nhất trong ba vị thần.

Hiện thân bên ngoài

Hiện thân vẻ bề ngoài của con người, nước da màu xanh da trời và bốn cánh tay. Mỗi tay cầm một vật dụng, hoa sen, chùy, vỏ sò, cái dĩa.

Vỏ sò (sankha), đại diện cho âm thanh nguyên thủy của vũ trụ chữ “Om”. Cái dĩa (chakra) là thần trí minh mẫn. Hoa sen địa(padma) diện cho sự hiển vinh và sự tự do. Chùy (gada) đại diện cho sức mạnh và tinh thần. Hình thần vị thần này xuất hiện thường được miểu tả trong các bức tranh chủ yếu qua 2 hình ảnh. Một là đứng hoặc trên đài sen, phía sau có rắn hổ mang hoặc cùng vợ nữ thân Laskmi.

Hóa thân của thần vishnu

Theo Hindu giáo thần Vishnu có 10 hóa thân trên trái đất.

1. Thần cá Matsya: Nhiều người theo Ấn giáo tin rằng đây ;là hiện thân của Noah. Hình ạnh nửa người nửa cá

2. Thần rùa Kurma:

3. Thần Heo rừng Varaha

4. Thần Narasimha nửa người nửa sư tử

5. Khất sĩ lùn Vamana

6. Thần thợ săn Parasurama

7. Thần chiến tranh Rama

8. Thần Krishma

9. Đức Phật Như Lai nhưng theo một số dị bản thì là thần Balarama.

10. Thần Kalki

Thần vishnu sống trong Dòng sữa đại dương nên có sức mạnh đánh bại các vị thần và trở nên bất tử.

Sources: https://www.britannica.com/topic/Vishnu

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/deities/vishnu.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published.